Het doel van de veiligheid van de werknemer moet altijd nagestreefd worden, los van het type uit te voeren handeling, ook als de uitvoering daarvan bij een eerste beoordeling een laag risico lijkt te hebben: het risico is namelijk nooit afwezig. Het optillen van mensen impliceert namelijk risico’s die zeker niet onderschat moeten worden en het is dan ook uiterst belangrijk te kunnen rekenen op hoog betrouwbare uitrustingen, zoals de door ons vervaardigde optilbare kooien voor de bouw: onze optilbare kooien, die in verschillende maten beschikbaar zijn al naargelang het aantal op te tillen werknemers, zijn vervaardigd in volledige naleving van alle normen op het gebied van de veiligheid die omschreven worden door de van kracht zijnde nationale en Europese normen.