D. LGS. 81/2008, bijlage VI, punt 3.1.4

Het heffen van personen is alleen toegestaan met voor dit doel geleverde arbeidsmiddelen en accessoires.
Bij wijze van uitzondering kan apparatuur die niet voor dit doel is verstrekt, worden gebruikt voor het tillen van personen, op voorwaarde dat passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen, in overeenstemming met goede technische voorzieningen die voorzien in de juiste controle van de gebruikte middelen en de registratie van dergelijke controle.
Als er werknemers aanwezig zijn aan boord van de arbeidsmiddelen die worden gebruikt voor het hijsen van lasten, moet de commandopost permanent worden bezet. Opgeheven werknemers moeten een veilig communicatiemiddel hebben. Hun evacuatie in geval van gevaar moet worden gewaarborgd.